Sözleşmeler Hukuku Eğitimi

Etkinlik Detayları

Eğitimin Amacı:
Sözleşme görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, sözleşmelere koyulabilecek kayıtlar ve borca aykırılık halleri ve buna karşı korunmanın yolları,sözleşmenin sona ermesi aşamasında karşımıza çıkacak sorunlar üzerinde durulacak, çözüm yolları üzerinde durulacaktır.
Katılımcı Profili:
Şirketlerin özellikle satın alma, pazarlama, lojistik, hukuk veya idari departmanlarında çalışarak üçüncü kişilerle ticari ilişkilerin kurulmasında ve sözleşmelerin akdedilmesinde önemli rol oynayan profesyoneller.

Eğitim Kapsamı:

Sözleşme Öncesi Müzakere Aşamaları (Niyet Mektubu, Centilmenlik Anlaşmaları)

Sözleşmenin kuruluşu

 • Öneri
 • Zorunlu unsurlar
 • Kabul
 • Sözleşme temel prensipleri ve geçerliliğin sağlanması- Özellikle genel işlem koşulları
 • Temsil
 • Sözleşmelerde (satış ve satınalma) yer alması gereken maddeler
 • Sözleşme – teknik şartname ilişkisinin kurulması
 • Sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken konular (en önemli maddeler)
 • E-sözleşme
 • Sözleşmede denge unsuru

Tarafların borçlarının tespiti ve sözleşmeye uygun ifa

 • Borçlunun borcu ifa edebileceği kişiler
 • Borçlunun borcu ifa edeceği yer
 • Borçlunun borcu ifa edeceği zaman

Borca aykırılık halleri

 • İmkansızlık
 • Gereği gibi ifa etmeme
 • Temerrüt

Borcun sona erme sebepleri

 • İfa (Ödeme çeşitleri (avans, ara, hakediş, teslimat, nihai vb.)
 • İmkansızlık
 • Zamanaşımı
 • Takas
 • Yenileme
 • Sözleşme temel taslaklar üzerinde çalışmalar
 • Sözleşme fesih durumu, haklı – haksız fesih

Sözleşmenin sona ermesinden sonra da uygulanan sözleşme hükümleri

Eğitimciler:
Doç. Dr. Aslı Makaracı:
Doç. Dr. Aslı Makaracı lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde, üniversite eğitimini Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. 2000 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2003 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını “Taşınır Mallara İlişkin Kampanyalı Satım Sözleşmesi” konusundaki tezi ile almış, 2008 yılında da “Konut Finansman Sisteminde İhraç Edilen Menkul Kıymetler ve Teminatlar” konulu tezi ile Doktor ünvanını kazanmıştır. Son olarak “Taşınır Rehni Sözleşmesi” başlıklı monografiyi 2014 yılında yayınlamıştır. Makaracı Mayıs 2015 yılında Doçent ünvanı almıştır.
Bahçeşehir Üniversitesi’nde idari görevler almakta ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayın kurulunda yer almaktadır. Yeni Borçlar Kanunu’nda getirilen değişiklilerle ilgili bir çok konferansta tebliğ sunuş, eğitimlerde görev almıştır.
Doç. Dr. Aslı Makaracı, halen Bahçeşehir Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim dalında Tüketici Hukuku lisans ve yüksek lisans dersleri, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku lisans dersleri, Atipik Sözleşmeler doktora dersleri vermektedir.

Yard. Doç. Dr. Seda Öktem Çevik:
Yard. Doç. Dr. Seda Öktem Çevik,  Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2002 yılında tamamlamıştır. 2003 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mobil Telefon Abonelik Sözleşmesi” konusundaki tezi ile tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2010 yılında “Toplu Yapılarda Yönetim ” konulu tezi ile tamamlamıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup; Borçlar Hukuku, Aile Hukuku ve Kira Hukuku alanında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Yard. Doç. Dr. Seda Öktem Çevik, Yeni Borçlar Kanunu’nda getirilen değişiklilerle ilgili bir çok konferansta tebliğ sunuş, eğitimlerde görev almıştır.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Lebib Yalkın Merkez Ofis
İstanbul / Sarıyer
Huzur Mah, Barbaros Cad. No:78 4.Levent 34396 İstanbul
Etkinlik Konuları