Mevzuattaki Son Değişikliklerle Sosyal Güvenlik Eğitimi

Eğitim / Hukuk

25 Mayıs 2016, Çarşamba

09:00 - 17:00

Ücretli

Facebook

Twitter

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

Eğitimin Amacı:

Bilindiği gibi Sosyal Sigortalar Hukuku sadece Kanuna değil yönetmelik ya da genelgelere hâkimiyeti de gerektiren bir alandır. Bunlarda ise sürekli değişiklik yapılmakta bu nedenle de sosyal güvenlik hukukuna ilişkin bilgilerin sürekli güncellenmesi gerekmektedir.

Bu eğitim ile, 2016 yılının Şubat ayında yapılan mevzuat değişiklikleri kapsamında;
Doğum sonrası ebeveynlerin kısmı süreli çalışması,
Sosyal güvenlik destek primi,
Asgari ücret desteği,
Prim teşvikleri,
Lise ve üniversite öğrencilerinin genel sağlık sigortalılığı,
Doğum ve evlat edinme sonrası işsizlik sigortası fonundan yarım çalışma ödeneği
gibi en güncel konular da incelenerek Sosyal Güvenlik Hukukundaki temel esaslara yer verilecek, özellikle yönetmelik ve genelgelerdeki düzenlemelerle bu alanda çalışanlar için gerekli temel ve aynı zamanda güncel bilgiler üzerinde durulacaktır.

Katılımcı Profili:
İnsan Kaynakları Uzmanları, Personel ve İdari İşler Birimi Çalışanları, Sosyal Güvenlik Alanında Faaliyet Gösteren Mali Müşavirler, Hukukçular ve Yöneticiler

Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek eğitim programında konunun uzmanı Değerli Akademisyen Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, Mevzuattaki Son Değişikliklerle Sosyal Güvenlik konusunu hem hukuksal çerçevede değerlendirecek hem de mevzuatın uygulama boyutunu detaylı bir şekilde ele alacaktır.

Eğitim Kapsamı:

Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi ve bazı özel durumlarda sigortalılık
-Sigortalıların Kuruma bildirilmesi.
-Yabancı sigortalılara ilişkin hükümler ve yabancıların Kuruma bildirilmesi ve 2013 yılında yapılan değişiklikler.
-Şirket ortaklarının sigortalılığında nelere dikkat etmek lazım?
-Sigortalıların aynı zamanda hem 4/a’lı hem de 4/b’li olması halinde yapılması gerekenler
-Çırak ve stajyerlere ilişkin yapılması gereken işlemler
– Doğum sonrası ebeveynlerin kısmi süreli çalışması
-Sosyal güvenlik destek primi uygulamaları
– 4b kapsamındaki emeklilerin sosyal güvenlik destek primindeki son değişiklikler
-Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile İşten Ayrılış Bildirgesinde Hata Yapılması ve Düzeltilmesi
– Hatanın türüne göre hangi sürede değişiklik yapılabileceği
İş kazası kavramı (Kanun ve Yargıtay kararları ışığında)
– 5510 sayılı Kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığı kavramı
– Yargıtay kararları ışığında iş kazası kavramı
– İşyerinde geçirilen kalp krizi iş kazası olarak mı bildirilmelidir?
– 6331 sayılı Kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığı kavramı
– İşverenin iş kazasından doğan sorumluluğu
Meslek hastalığı kavramı
İş kazası ve meslek hastalığının Kuruma bildirilmesi
– Bildirim yapılmasında dikkat edilecek hususlar
– Bildirimin yapılmamasının sonucu
– 5510 sayılı Kanundaki yaptırım nedir?
– 6331 sayılı Kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığını bildirmemenin yaptırımı nedir?
Prime esas kazanç kavramı
– Hangi kazançlardan prim kesilir?
– Prim kesilmeyecek kazançlar nelerdir?
– Primden bir kısmı muaf olan kazançlar nelerdir ve muafiyet nasıl hesaplanır?
İşe iade sonucunda mahkemece ödenen kazançların prime tabi tutulup tutulmayacağı?
– 4 aylık boşta geçen süre için ödenen paradan prim kesilir mi?
– Bu konuda dikkat edilmesi gereken esaslar nelerdir? Ne gibi işlemler yapılır?
– 4-8 aylık ücret tutarındaki kazançtan prim kesilir mi?
2013 Ağustos ayında bu konuda ne gibi değişiklikler yapıldı?
Asgari Ücret Desteği ve Prim TeşviklerindeYaşanan Son Gelişmeler (6661 sayılı Kanun ve 2016/4 sayılı Genelge)
– Yüzde beş oranında prim teşviki
– Engelli prim teşviki
– 6111 sayılı kanun teşviki (Mesleki eğitim alanların, genç işçi ve kadın işçilerin istihdamında prim teşviki)
– Primlerden geçmişe yönelik yararlanma
– İşbaşı prim teşviki
Kısa vadeli sigorta kollarında sigortalılara yapılan yardımlar
– Geçici işgöremezlik ödeneği
– Hastalık ve analık sigortasında geçici işgöremezlik ödeneğine hak kazanma koşulları
– Sürekli işgöremezlik geliri-oranı-hesaplanması
Uzun vadeli sigorta kollarından yapılan yardımlar
– Malullük aylığı- hak kazanma koşulu-hesaplanması
– Yaşlılık aylığı- hak kazanma koşulları-hesaplanması
– Ölüm aylığı-hak sahipleri arasında paylaştırılması-bağlanma koşulları-kesilmesini gerektiren durumlar
İşsizlik sigortası uygulaması
– Hangi hallerde işsizlik ödeneği verilir?
– İşsizlik ödeneği ne kadar süre için verilir?
– Miktarı nasıl hesaplanır?
– Doğum ve evlat edinme sonrası işsizlik sigortası fonundan yarım çalışma ödeneği verilmesi
Genel Sağlık Sigortası Uygulaması
– GSS’li olması gerekenler
– Lise ve üniversite öğrencilerinin genel sağlık sigortalılığı
– Gelir testi uygulaması
– Ödenmesi gereken primler
Borçlanma yapılması
– Hangi hallerde borçlanma yapılabilir
– Borçlanmanın sonucu nedir
SGK’da idari para cezaları

Eğitimci:
Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya’da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye’ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Lebib Yalkın Merkez Ofis
İstanbul / Sarıyer
Huzur Mah, Barbaros Cad. No:78 4.Levent 34396 İstanbul
Etkinlik Konuları