İşletme Bütçeleri Eğitimi

Eğitim / Finans-Ekonomi

13 Ekim 2016, Perşembe

09:00 - 17:00

Ücretli

Facebook

Twitter

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

Eğitimin Amacı:
Bu eğitim ile yıl sonu itibariyle işletmelerin bütçe hazırlık süreçlerinde görevli çalışanlara ve yöneticilere gerek akademik bilgiler, gerekse pratik uygulamalarla yarar sağlanması hedeflenmektedir.
Katılımcı Profili:
İşletmelerin muhasebe, denetim, bütçe ve diğer yönetim alanlarında ve çeşitli yönetim kademelerinde çalışan kişiler

Eğitim Kapsamı:

İşletme Bütçeleri ve Yönetim
Temel Yönetim Fonksiyonları ve İşletme Bütçeleri
– Planlama
– Koordinasyon
– Kontrol
– Harekete Geçirme
– Haberleşme
İşletme Bütçe Sisteminin Temel Prensipleri
– İşletme Bütçe Sisteminin Temel Prensipleri
– İşletme Bütçelerinde Zaman Boyutu
– İşletmelerde Bütçe Faaliyetlerinin Örgütlenmesi
– İşletme Bütçelerinin Yararları ve Sınırları
İşletme Bütçe Sisteminin Kapsam ve Nitelikleri
– İşletmenin Genel Amaçları
– İşletmenin Özel Amaçları
– İşletme Stratejileri
– Planlama Esaslar
– Projeler
İşletme Bütçelerinin Düzenlenmesi
– Satış Bütçesi
– Üretim Bütçesi
– Direkt İlk Madde ve Malzeme Bütçesi
– Direkt İşçilik Bütçesi
– Değişken Gider Bütçeleri
– Genel Üretim Giderleri Bütçesi
– Faaliyet ve Faaliyet Dışı Gider Bütçeleri
– Nakit Bütçesi
– Finansal Tablolar Bütçesi (Proforma Finansal Tablolar)
Bütçe Sorumluluk Raporları
Bütçe Farklarının Analizi
İşletme Bütçesi Uygulamaları

Eğitimci:
Doç. Dr. Volkan Demir
1997 yılında Marmara Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümünü bitirmiştir. 1999 yılında Marmara Üniversitesi, Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalında, Yüksek Lisansını, 2003 yılında da aynı üniversitede doktorasını tamamlamıştır. 1998 ile 2004 yılları arasında Marmara Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Fransızca için Grenoble/Fransa’da, 2007 yılında da muhasebe alanında araştırmalar için New York/ABD’de bulunmuştur. 2004 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında Doçent olan  Demir, 2012 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi İşletme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. 2015 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2008-2013 yılları arasında Tesmer İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 8 adet kitap, 2 uluslararası kitap bölümü ile ulusal ve uluslararası birçok makale ve tebliği bulunan Volkan Demir, evli ve bir çocuk babasıdır; İngilizce bilmektedir. TFRS ve Hesap Planı ile ilgili komisyonlarda görev almış ve halen de almaktadır.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Lebib Yalkın Merkez Ofis
İstanbul / Sarıyer
Huzur Mah, Barbaros Cad. No:78 4.Levent 34396 İstanbul
Etkinlik Konuları