İş Dünyasında Güvenlik Kriterleri ve Başarılı Risk Yönetimi Uygulamaları Zirvesi

Etkinlik Detayları

Kuruluşlarda Güvenlik Proje Tasarım Modelleri ve Başarılı Risk YönetimiUygulamaları

 • Jeopolitik Stratejik Güvenlik Planı ve Süreç İzleme Kriterleri
 • Önem Arzeden Yerel ve Uluslararası Hukuksal Müeyyideler
 • Güvenlik Organizasyonu ile İşletme Karar Merci Yönetim Eşgüdümü
 • Güvenlik, Denetim, İşletme Yönetimi Operasyonel Etkileşimi
 • Proje Bazlı Güvenlik Yönetim Modelleri
 • Kısa ve Uzun Vadeli Projelerde Temel Analiz Modelleri; Saha Keşfi, Kritiklik, Saldırı Veya Tehdide Hassasiyet, Tehdit/Risk ve Yerel Analizler
 • Gelecekte Beklenen Süreç ve Tahminlerle Potansiyel Sorun Çözüm Önerileri
 • Proje Güvenlik Planları; Fiziki Güvenlik, İnsan Kaynakları, İletişim, Kriz Yönetimi, Kamu Diplomasisi, Sürdürülebilirlik, Mobilizasyon ve Geri Toplanma, Standart Hareket Tarzları, Acil Durum Planlarında Başarılı Uygulamalar
 • Güvenlik Yönetimi Yerel – Uluslararası Kalitifikasyon ve Uyum Prosesleri
 • Güvenlik Teknolojileri Yeni Trendler ve İleri Uygulamalar
 • Bilişim ve Veri Güvenliği, İşletmeler İçin Pratik Yönetim Çözümleri
 • Elektronik Güvenlik Projelerinde Yüksek Teknoloji ve Düşük Maliyetle Verimlilik Artıran Sistemler
 • Tesis Güvenlik Yönetim Kriterleri ve Endüstriyel İlişkiler Boyutu; Bordro ve Mali Mevzuat Uygulamaları
 • Güvenlik İstihdamı ve İş Gücünün Sevk ve İdaresi: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
Bu etkinliğin süresi geçmiş
mercure hotel
İstanbul / Avcılar
Etkinlik Konuları