İdare Hukuku Açısından Türkiye'de Enerji Piyasaları Eğitimi

Etkinlik Detayları

Eğitimin Amacı:
Çok farklı hukuksal boyutları olan ve farklı hukuk alanlarını ilgilendiren enerji piyasasına ilişkin faaliyetlerin İdare Hukuku açısından ele alınması, bu alandaki öğreti, düzenleme ve yargısal içtihadlar aktarılarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesi amaçlanmaktadır.
Katılımcı Profili:
Enerji hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar konusunda çalışan avukatlar, kamu idarelerinde çalışan hukuk departmanı üyeleri, enerji sektöründe faaliyette bulunan şirket profesyonelleri esas katılım profilini oluşturacaktır.

Eğitim Kapsamı:

 1. Enerji Kavramı
 2. Enerji Kaynakları
 3. Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler Ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Bu başlık altında üzerinde durulması gereken bir diğer önemi konu da enerji piyasaları ile ilgili Bağımsız İdari Otoritelerin birden fazla olmasıdır. Çünkü Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu da bu alanı ilgilendiren birtakım işlemler yapabilmektedir. Busebeple EPDK ile diğer Kurul ya da Kurumların yetkileri arasında çatışma olması önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuya ilişkin yargı kararları aktarılarak mevcut hukuki durum hakkında katılımcılar bilgilendirilecektir.

 1. Regülasyon
 2. EPDK’nın ruhsat verme yetkisi ve enerji piyasalarındaki ruhsatların rejimi
 3. EPDK’nın Özel Hukuk Sözleşmelerine Müdahale Rejimi
 4. Enerji Piyasalarında Mal Rejimi
 5. EPDK’nın İdari Yaptırım Kararları
 6. Yargılama Usulüne İlişkin Yenilikler
 7. Enerji Piyasalarında Mal Rejimi
 8. EPDK’nın İdari Yaptırım Kararları
 9. Yargılama Usulüne İlişkin Yenilikler

Eğitimci:
Doç. Dr. Ahmet Yayla:
Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programını İdarenin Kusursuz Sorumluluğu -Eleştirel Yaklaşım- tezi ile bitirdi. Doktora öğrenimini İstanbul Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Doktora tezi, “İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti”‘dir. Bu tez Oniki Levha Yayımcılık tarafından kitap olarak basılmıştır. Asistanlık yaptığı İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde doktor ünvanını aldıktan sonra İdare Hukuku Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanmıştır. Halen bu üniversitede İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Kolluk Hukuku, Enerji Hukuku zorunlu ve seçimlik lisans ve yüksek lisans derslerini vermektedir.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Lebib Yalkın Merkez Ofis
İstanbul / Sarıyer
Huzur Mah, Barbaros Cad. No:78 4.Levent 34396 İstanbul
Etkinlik Konuları