ERHAN ÖNEY ile Holistik Şifa Terapisi

Çalıştay / Kişisel Gelişim

24 Ağustos 2018, Cuma - 31 Ağustos 2018, Cuma

13:00 - 20:00

Ücretli

0 553 289 99 12

Etkinlik Detayları

https://www.facebook.com/events/2644165845808057/

 

ERHAN ÖNEY ile Holistik Şifa Terapisi
24-31 Ağustos 2018
13:00 - 20:00

Hayatölyesi
İletişim: 0 553 289 99 12
Karşıyaka-İzmir

Holistik Şifa Terapisi ne gibi yararlar sağlar ? 

•Ruh-Beden-Zihin bütünlüğününe destek olmak
•Bedeni düşük titreşimli duygu, düşünce ve enerjilerden temizlemek
•Kişiye özel enerji (Qi) kaçaklarını tespit ederek sonlandırmak
•Enerji (Qi) akışını onarmak ve yeniden düzenlemek
•Organların Qi enerjisini meridyenler aracılığı ile yükseltmek
•Kişinin Aura-Chakra Sistemindeki hasarları onarmak
•Danışanın limitli yaşam enerjisini daha etkin kullanabilmesini sağlamak
•Üç Beyin Sistemininbioenerjisini yükseltmek. (sefalik,kardiyak, enterik) 
•Beyin,Kalp ve Bağırsaklardan geri bildirim almak ve yorumlamak.
•Atalardan özgürleşmeyi ve ikili ilişkileri yeniden düzenlemek
•Sağlıksız ve bağımlılık içeren ilişkileri sonlandırmaya yardım etmek
•Ağrıyı ve fiziksel rahatsızlıkları azaltmak
•Travmatik hafızaları ve içsel ikilemleri çözümlemek
•Bedenin titreşimsel frekansını yükseltmek
•Bütüncül sağlık ve kendini iyileştirebilme yeteneğini arttırmak
•Vucuttaki enerji dengesini düzenlenmek ve blokajları kaldırmak
•Kişinin yaşantısını sabote eden, çekirdek inançları ortadan kaldırmak
•Bedenin ‘Eril ve Dişil’ enerjilerin dengelemek yoluyla şifalandırmak
•Kişinin otantik içsel kimliğiyle bütünleşebilmesine yardım etmek
•Özdeğer ,Özsevgi ve Özgüven konseptleri üzerinde çalışarak iletişim becerilerini ve hayat kalitesini yükseltmek

****Holistik Şifa Terapisi Nedir, Nasıl Uygulanır? 

•Holistik Şifa Terapisi, birçok farklı teknik kullanılarak, danışanın ruhsal, zihinsel ve fiziksel bedeni üzerinde ayrıntılı olarak çalışabilen bütüncül bir şifa sistemidir.

•Temelde danışanın günlük hayatında farkedilebilir ve etkili değişimler yaratarak, her alanda daha dengeli ve huzurlu olmasını amaçlar.

•‘Holistik Şifa Terapisi’ni diğer enerji terapilerinden ayıran en belirgin özellik, belli bir yöntem ve enerjisel kaynakla sınırlı olmamasıdır. 

•Bir çok farklı tekniğin ve yaklaşımın kullanılması terapi sonucunu olumlu yönde etkilemektedir. 

•Holistik Şifa Terapisi tamamen kişiye özgüdür.

•Terapist danışanın biliçaltı ve bilinçdışı zihni ile Kinesiolojik yada Elektromanyetik olarak iletişim halinde olur. Bu iletişim seansta uygulanacak prosedürün içeriğini belirlediği gibi danışanla terapist arasında güçlü bir iletişim sağlar

•Bu iletişime dayanarak en akut olan alanda uygulama yapılabildiği gibi, kendi şikayetleri doğrultusunda ve hatta belli bir modalite talebi göz önüne alınarak da çalışılabilir.

•Kişinin dışsal bir enerji kaynağına bağlanması yerine kendi öz enerjisiyle uyumlaması esasına dayanan bir terapi yöntemidir.

•Aynı danışana yapılacak iki farklı terapide bile farklı konular ve yaklaşımlar izleneceği için terapi içerikleri ve etkileri farklılık gösterebilmektedir.

•Bazı akut durumlarda, şikayetin durumuna ve hangi seviyede olduğuna göre birden fazla seans almak daha faydalı olabilir.

•Kişi genelde terapi esnasında hangi alanda ve hangi teknik kullanılarak çalışıldığı ile ilgili bilgilendirilir.

•Holistik Terapi, şifa uygulamalarını sezgisel bilgilerle ve bilimsel yaklaşımlarla destekleyen bir sistemdir. Danışanın ruhsal, enerjisel ve zihinsel eğilimleri ve durumu göz önüne alınarak tavsiyeler ve bilgilendirmeler yapılabilir.

•Uzun süreli danışanlarda bu yöntem sıkça kullanılmakta ve bu ‘’mentorluk’’ yöntemi ile şifa birlikte yapılarak çok daha etkili sonuçlar almak mümkündür. Uzun süreli danışanlar yaşamlarında olan herhangi bir olayla ilgili destek alabilir ve tam olarak anlamlandıramadıkları bu durumları terapi esnasında seansın konularının içerisine katabilirler.

****Hangi teknikler ve modaliteler kullanılır ? 

•Şamanik Şifa Teknikleri
*Kristaller, Elementler( Ateş –Su –Hava-Toprak), Bitkiler ve bedenle yapılan (manuel ) enerjisel ve duygusal temizlik ve arındırma
*Hayvan Totemleri ile çalışma.
*Şamanik Yolculuk
•Ezoterik Şifa Teknikleri
*Aura -Chakra Terapisi; kişinin elektromanyetik alanıyla çalışır. Bu alandaki hasarları ve fiziksel bedendeki yansımalarını tedavi eder.
*Enerji Terapisi;fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların büyük çoğunluğunu hedef alır.
*Bilinçaltı Terapisi;çekirdek inanç sistemleri ve bilinçaltı düşünce kalıplarını bilinç düzeyine çıkararak şifalandırır. 
*Karmik ŞifaTerapisi;sağlıksız ilişkileri ve belli kişilerle tekrar eden anlaşmazlıkları iyileştirmek üzerine çalışır.
*Ezoterik Astrolojiyada Ruhsal AstrolojiRuhsal ve bilinç artışı sebebiyle olan değişikliklerin gündelik hayatımıza olan etkisiyle ilgilenir.

*Qi Gong Terapi Teknikleri
*Qi enerjisi akışını dengeleme ve düzenleme.
Akubasınç 
*Organ ve Meridyen Terapisi.
*Dan Tian Terapi ( GÇT; 3enerji merkezi üzerinde çalışılır) 

****Holistik Şifa Terapisi nasıl geçer? 

•Danışan kendisi için hazırlanmış olan danışan formunu doldurur ve kısa bir konsültasyon için uygun bir zamandır.
•Tamamen giyimli halde, rahat bir şekilde uzanır veya yatar.
•Danışan konforlu ve rahat bir halde seansın keyfini çıkartır ve kendisine verilen bilgileri dinler.
•Kol ve el bileğinden ‘ kas testi’ gibi kinesiolojik çalışmalar yapmak gerekebilir
•Özellikle Şamanik ve Enerji arındırma seanslarında kristaller, bitkiler , aromatik yağlar kullanılarak el ve ayaklardaki acupunktur noktalarına danışanın bilgisi dahilinde nazikçe dokunmak gerekebilir.

****Seans Konu Başlıkları 

* Atalardan; Anne ve Baba’dan Özgürleşme
* İçsel ERİL VE DİŞİL kaynaklarla bütünleşme (Eril ve Dişil Tanrısallık) 
* Enerji kaçaklarının tespiti ve geri alınması 
* Enerji kordonları ve bağımlı ilişkiler
* Şimdiki zamanda yaşamakla ilgili şifa (aurik ve zihinsel)
* ÖZ/ BEN kavramının geldiği yer. Self-definition consept 
* İz Sürme Sanatı (fiziksel, duygusal, düşünsel, enerjisel, rüya boyutu) 
* Şimdiki zamanın zihinsel açıdan incelenmesi (Yang ve Yin) 
* Bolluk ve bereket çalışmaları 
* İletişim becerileri ve duygusal zeka şifası
* Duyguların sağlıklı ve akışkan olabilmesi veşifası (Emotional Scars Therapy)
* 12 Çakra aktivasyonu ve şifası 
* 12 Meridyen aktivasyonu ve şifası 
* Organların şifalandırılması (Qi azlığı, kayma, …)
* 12 Aura şifası (çakraların manyetik alanı)
* Jing - Qi - Shen konsepti; eğitimi ve şifası 
* Qi enerjisinin arttırılması.
* Qi enerjisi ve Kişinin ‘Qi bankası’ / Qi rezervi ne durumda ? 
* Wei Qi , Wei Qi aktivasyou ve Psişik korunma 
* Atalardan Jing alınması ve korunması 
* Karmik şifa ve ilişkilerin iyileştirilmesi
* 3 beyin sisteminin şifası ve aktivasyonu (Sefalik, kardiyak, enterik)
* Başka ülkelerin elektro manyetik alanına uyumlama
* Ruh evi ( kalp chakrasının şifası) 
* Yüksek Benlik/ Yüksek Ruh ile bütünleşme 
* Ruhsal Rehberlerle bütünleşme 
* Dharma ve Yaşam amacı çalışmaları…(!)
* Kişiyi en yüksek potansiyeline çekebilmek ve bu konuda bilgilendirmek
* Quantum Fiziği ve potansiyeller ağı şifası ve eğitimi
* Gezegenlerle olan kişisel ilişkiler ve bilinçlerinin şifalandırılması 
* 6 element sisteminin şifası:
• Metal Elementi: Fiziksel Boyutlar (topraklanmak, beslenme, su, hava uyku, boşaltım, spor, zaman algısı)
• Dünya Elementi: Düşünceler (düşünce, okuma, yazma , öğrenme ve olumlamalar)
• Ateş Elementi -(Kalp-İmparator)- Bireysel Ruh : Hisler (duygular + düşünceler= hisler, bağırsakların hisleri, enerjinin nereye aktığını algılamak
• Su Elementi :Duygular ve Enerjiler ( içsel enerjinin nereye aktığını algılamak 
• Yüksek Ateş Elementi: Yüksek Ruh - Yüksek Zihin - Yüksek Benlik (burayı doldur)
• ‘Wood’ Elementi: Fizik ötesi boyutlar, Bilinç, Şuur (Yang ve Yin rehberler, rüya görerek öğrenme, bilinçaltı katmanları )
* Rüya Kanallığı Aktivasyonu
* Şuur boyutu çalışmaları ( gözlemci- gözlenen- gözlemleme) Kutsal Üçleme 
* Aylık Ezoterik Astroloji 
* Birlik bilinci çalışmaları ( H’oponopono seviyesi)
* Birlik bilinci çalışmaları ( Celse) 

****Erhan ÖNEY seansları için sıkça sorulan sorular (SSS):

S: Hangi konular ile ilgili çalışabiliyorsunuz ? 
C: ‘’Enerji Tıbbı’’ ve ‘’Şifa Terapisi’’ bütün zihinsel ve bedensel sorunların tedavisine yardımcı olabilir. Akut olan ruh ve sinir hastalıkları çalışma alanımın dışındadır.


S: Sizden seans almadan önce, yaptığınız çalışmalarla ilgili olarak ve birbirimiz için uygun olup olmadığımızı anlayabilmek için bir ön görüşme yapabilir miyiz ? 
C:Kesinlikle evet. Bu şekilde bir ön görüşmedeseansın genel çalışma presipleri üzerinde durulabilir. Bu ücretsiz görüşme aslında birbirimize uygun olup olmadığımızı anlamak için yapılan bir mülakattır. Bu sebepten dolayı bir terapi seansı olmadığı için genel sorularınız dışında kişisel ayrıntılar içermemelidir ve en fazla 10 dakika sürebilir.

S: Seans ücretiniz nedir ? Birden fazla seans aynı anda almak mümkün müdür ? İndirim uyguluyor musunuz ? 
C: 1 saat süren seansımın ücreti 300 TL ‘dir. Danışanın alabileceği en az seans süresi 30 dakikadır. Terapi esnasında en öncelikli olan konularla ilgili çalıştığımdan, bu konularla ilgili fazladan çalışma yapmak mümkündür. Örnek vermek gerekirse; belli konulara ve rahatsızlıklara bir saatlik süre yetmeyecektir, bu durumda bu rahatsızlıklar ile ilgili daha fazladan (saat/seans)almak şifa gücünü arttıracaktır.

S: Randevu almak ve görüşmek için sizle nasıl iletişime geçmeliyim ? 
C: İlk seans öncesi ön görüşme için telefonla arayabilirsiniz, bu ön görüşme; danışanın ve terapistin birbirleri için doğru kişiler olduğunu anlaması açısından yararlı olacaktır. Sonraki seanslar için SMS, Whats App veya e-posta aracılığı ile seans talebinizi iletebilirsiniz.

S: Seans sürenizde değişiklik yapıyor musunuz ? 
C: Enerji terapisinde; danışanıma hem şifa enerjisi hem de mentorluk bilgileri aktardığım için seans süresinin uzaması enerji kaçağı oluşturacağından seans süresi 1 saat ile sınırlı olmak durumundadır. Bu şekilde bir enerji kaçağı oluşması;gerek danışan,gerekse terapistin arasında enerjisel bir bağ oluşması anlamına geliyor. Bu tip bir enerji bağı kişinin kendine ait olmayan her türlü enerji ve frekansa karşı açık olması anlamına geliyor. Her iki tarafın en yüksek hayrına olmayacağı için bu konuda hassas davranmak zorundayım. Seansa devam etmek isteyen danışanlarım, seans sonuna doğru bu isteklerini belirterek programıma ve uygunluk durumuma göre terapiye devam edebilmeleri mümkündür. 


S: Seans sonrasında aldığım sonuçlar ve yaşamımdaki değişiklikleri sizinle paylaşabilir miyim ? 
C: Yukarıda belirttiğim enerji kaçağı konsepti dikkate alındığında seans dışında hiç bir şekilde kişisel ve önceki seans ile ilgili bilgi paylaşımı ve alış verişi yapmıyorum. Aldığınız ayrı bir seansta, bana anlatmak istediğiniz her şeyi anlatabilirsiniz. Paylaşmak istediklerinizi paylaşırken, tam bir seans süresi kadar enerji şifasını eksiksiz olarak almış olursunuz.

S: Aldığım Şifa Terapisinin etkisini ne zaman görmeye başlayabilirim ? 
C: Seans bittiği andan itibaren çalışılan konularla ilgili iyileşmeler görülmekte ve danışanın yaşam enerjisi yükseldiği için hemen iyi hissetmeye başlamaktadır. Fakat bazen çalışılan konunun derinliğine bağlı olmak üzere tam olarak oturması bir kaç gün sürebilmektedir.

S: Mentorluk ve Yaşam Koçluğu tarzında çalıştığınız danışanlarınız ile olan terapiler farklı mı ? Sizden ne tür bir destek alıyorlar ? 
C:Mentorluk verdiğim danışanlar ile yapılan terapiler tamamen aynı olmasına rağmen düzenli ve daha sık çalışmaktan dolayıdanışanlarımın yaşamında daha köklü bir değişime yol açıyor. Bu danışanlarım daha sık terapi aldıkları için yaşamlarındaki gelişim ve değişimleri benimle seans içerisinde paylaşarak daha derin bir bakış açısına sahip olabiliyor ve bu tecrübeleriyle ilgili ruhsal, enerjisel ve duygusal sebepleri kendileriyle paylaşabiliyorum.

En öncelikli şifalandırılması gereken konularla ilgili daha çok çalışılmış olduğundan, bir sonraki ‘en öncelikli’ çıkan konulara geçebilmek mümkün oluyor. Kendi hayatlarında tecrübe edilen herhangi bir olay; kaza, fiziksel rahatsızlık, ayrılık, veya daha önemsiz gibi gözüken durumlarla ilgili duygusal, düşünsel, enerjisel ve ruhsal geri bildirim almış oluyorlar.

Bu tarz çalışmalarda hem bu duruma sebep olan bilinçle ilgili şifa yapılıyor hem de bir çok terapi türü ile (örneğin;ruhsal astroloji) ruhsal gelişimleriyle ilgili önceden farkındalık kazanmak mümkün oluyor. 

****Erhan Öney Hakkında 

•Erhan Öney uzun yıllar sürdürdüğü lisanslı sporculuk hayatında takım çalışması bünyesinde; Hareket Bilimi(Kinesioloji), Psikoloji ve Egzersiz Fizyolojisi konusunda kendini geliştirmiştir.

•Fiziksel Koçluk ile yoluna devam ederek, bu bilgileri profesyonel hayatında kullanma olanağı bulmuştur.

•Erhan , 5 yıldırbireysel olarak ‘Enerji Anatomisi ve Enerji Terapisi’ eğitimi almaktadır . Halen sürdürdüğü bu eğitiminde daha da derinleşmekte ve ‘Geleneksel Çin Tıbbı’ ile olan sentezini kendi terapilerinde uygulamaktadır.

•Avustralya’da Şamanizm ve Şamanik Şifa Teknikleri konusunda kapsamlı bir eğitim almıştır.

•Sydney/ Avustralya’da çeşitli kliniklerde terapist olarak çalışmıştır.

•Erhan eski bir ‘Reiki Avustralya’ üyesi, sigortalı bir terapisttir.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Hayatölyesi
İzmir / Karşiyaka
Tuna Mh. Salah Birsel Sk. No: 35B K: 4 D: 4 (Akbank Sk.) Karşıyaka - İzmir
BUNLARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ