Enerji Hukuku Eğitimi

Eğitim / Hukuk

1 Haziran 2017, Perşembe

09:00 - 17:00

Ücretli

Facebook

Twitter

Katılım Formu

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

Eğitimin Amacı:
Elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasaları ile söz konusu enerji sektörüne özgü kurulmuş olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na ilişkin mevzuat kapsamındaki düzenleme ve uygulamalar detaylı bir şekilde incelenerek gerek bu düzenleme ve uygulamaların amacına ve önemine gerekse serbestleşen enerji piyasasında günümüzde karşılaşılan risk ve aksaklıklara dikkat çekilerek çözüm yollarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili:
Hukukçular,  İşletmeci ve Ekonomistler, Pazarlama ve Satış Bölümü Çalışanları, Üst Düzey Yöneticiler.

Eğitim Kapsamı:

A)Genel

 • Enerji Hukukuna Giriş
 • Genel Tarihçe – Türkiye’de Enerji Sektörünün Tarihçesi
 • Enerji Sektöründe Regülasyon – Türkiye’de Enerji Sektörü Regülasyonu
 • Enerji Hukuku Temel Başlıkları
 • Enerji’de kurumsal düzenleyici yapı
 • Genel İlkeler

B)Elektrik Piyasaları

 • Elektrik Piyasasına Giriş
  • Elektriğin Temel Özellikleri ve Hukuki Niteliği
  • Elektrik Piyasasına Genel Bakış
  • Dünyada ve Türkiye’de Elektrik Endüstrisinin Tarihsel Gelişimi ve Deregülasyonu
 • Türkiye’de Elektrik Piyasası
  • 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
   • Üretim Faaliyeti
    • Lisanslı Üretim Faaliyeti
    • Lisanssız Üretim Faaliyeti
    • Yenilenebilir Enerji ve Hukuku
   • İletim Faaliyeti
   • Dağıtım Faaliyeti
   • Şebeke Bağlantı Düzenlemeleri
   • Tarife Uygulamaları
  • Elektrik Piyasasında Ticaret
   • Temel Düzenlemeler
   • Piyasa Modeli
   • Piyasa Aktörleri
    • Serbest tüketiciler
    • İkili anlaşmalar
    • Gün öncesi ve gün içi piyasaları
   • Elektrik Piyasaları Sözleşmeleri
    • EFET Sözleşmesi

C)Doğal Gaz Piyasası

 • Doğal Gazın Temel Özellikleri ve Hukuki Niteliği
 • Doğal Gaz Piyasası ve Türkiye Doğal Gaz Piyasa Aktörleri
 • Doğal Gaz Tedarik Sözleşmeleri
  • Doğal Gaz Toptan Satış Sözleşmeleri ve Başlıca Hükümleri
  • Doğal Gazın Dağıtımı ve Abonelik Sözleşmeleri
  • Spot LNG İthalat Sözleşmeleri
  • Doğal Gaz Tedarik Sözleşmelerinde Uyuşmazlık Çözümü

D)Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası

 • 5327 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu
 • Piyasa Faaliyetleri ve Lisans Uygulaması
 • Denetim Faaliyetleri ve İdari Yaptırımlar

Eğitimci:
Av. Özgür Altıntaş
Av. Özgür Altıntaş, lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde, üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. 1999 yılından başlayarak özelleşmekte olan Türkiye Enerji Piyasası’nda bir çok projede danışman olarak hizmet vermiş; 2001 yılında ise 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesini takiben, Türkiye Elektrik Anonim Şirketi (TEAŞ)’nin üçe ayrılması ile oluşturulan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)’in hukuki altyapısının kurulması ve alt mevzuatının yazılması konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na danışmanlık veren konsorsiyumda yer almıştır. 2003-2004 yılları arasında Jean Monnet Burslusu olarak İngiltere Essex Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Hukuku Masteri’ni tamamlamış ve tezini “Avrupa Birliği Elektrik Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet: Sektöre Özgü Regülasyon Kapsamında Kamu Hizmeti Zorunluluğu ve Üçüncü Taraf Erişimi” konusunda yazmıştır.
Özgür Altıntaş, yıllar boyunca Türkiye’ye doğalgaz ithal eden ilk özel şirketlerden biri olan Bosphorus Gaz Corporation A.Ş’de, dünyanın ilk yüzen elektrik santrali filosuna sahip Karadeniz Holding’de ve Türkiye’nin öncü petrol ve enerji odaklı yatırım şirketi olan Turcas Petrol A.Ş.’de hukuk danışmanı olarak görev yapmıştır.
Av. Özgür Altıntaş, 2015 yılından bu yana enerji hukuku, sözleşmeler hukuku ve şirketler hukuku konularında serbest danışman olarak çalışmaktadır.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Lebib Yalkın Merkez Ofis
İstanbul / Sarıyer
Huzur Mah, Barbaros Cad. No:78 4.Levent 34396 İstanbul
Etkinlik Konuları