Musa Karademir

Musa Karademir Resmi
İstanbul Üniversitesi mezunudur. Avrupa Birliği (AB) ve Proje Döngüsü Yönetimi Uzmanıdır. AB’nin tarihsel süreci ile siyasi ve ekonomik entegrasyonu konusunda pek çok araştırma raporu bulunmaktadır. Çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış AB ve uluslararası ilişkiler alanında 50'den fazla makalesi vardır. Halen Uluslararası Stratejik ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (USGAM) ve Türkiye Haber Ajansı İnternet Portalı’nda “makale yazmaktadır. Ayrıca özel üniversitelerde, Entegrasyon Teorisi dersleri vermekte, aynı şekilde Erasmus Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde proje hazırlayan öğrencilere “proje danışmanlığı” yapmakta ve bu konuda dersler vermektedir.

“Proje Döngüsü Yönetimi” - “AB Hibe Projeleri Hazırlama İlkeleri” ile “Markalaşma ve Marka Yönetimi” konularında, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere, belediyelere ve şirketlere seminerler vermektedir. Bunların dışında pek çok panel, konferans ve sempozyumlarda oturum başkanlığı yapmış veya konuşmacı olmuştur. 1995’ten beri sürdüğü iş hayatı boyunca;

Avrupa Birliği mevzuatı,
Devlet Destekleri (KOSGEB, DTM, HM, Sanayi Bakanlığı gibi Kurumların verdiği destekler),
Ulusal ve Uluslararası Sertifika ve Belgelendirme İşlemleri (TPE, TSE, CE, HACIP, ISO 9000 Serisi),
Hibe Projeleri ve Yatırım Fizibiliteleri Hazırlama (TÜBİTAK, TTGV, Kalkınma Ajansları, KOSGEB, Avrupa Birliği Hibeleri, Teşvik)
KOBİ’lere Danışmanlık (KOBİ Koçluğu) destek hizmeti konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.
Avrupa Birliği Kulübü, Genç Avrupa Kuşağı Kurucu Başkanlığı, KOBİ Sanayici ve İşadamları Derneği Kurucu Başkan Yardımcılığı, Türkiye AB Derneği İstanbul Şube Kurucu üyeliği, İGDAD Kurucu Genel Sekreterliği yapmıştır. Halen Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği (TÜRDER) Genel Koordinatörlüğü ile Tüketici ve Rekabet Hukuku Platformu Başkan Yardımcılığı yapmaktadır. Ayrıca Tüketici Örgütleri Federasyonu, Türk-Kıbrıs Ticaret Odası Derneği gibi Yirmiden fazla çeşitli sivil toplum örgütü üyesidir.

Yer Aldığı Etkinlikler

1 Kasım 2013
Cuma
Avrupa Birliği Proje Yazma Eğitimi
Zoe Boutique Hotel Istanbul / İstanbul