Kısa Hikaye Yarışması

Yarışma / Dil ve Edebiyat

15 Kasım 2012, Perşembe - 31 Aralık 2012, Pazartesi

10:00 - 17:00

Ücretsiz

Etkinlik Detayları

İsabet Dershaneleri ortaokul ve lise öğrencilerini, düzenlediği "Kısa Hikaye Yarışması" ile edebiyat dünyasına kısa bir yolculuğa davet ediyor.

Konusu "YARIN" olan kısa hikaye yarışmasında kazananları ise değerli ve sürpriz hediyeler bekliyor.

1.lik Ödülü: iPhone 4S, 2.lik Ödülü: Yeni iPad, 3.lük Ödülü: iTouch

Seçici Kurul:

  • Prof. Dr. Mustafa ARSLAN, Yıldız Teknik Üni. Öğrt. Üyesi
  • Doç. Dr. Mustafa GÜNDÜZ, Yıldız Teknik Üni. Öğrt. Üyesi
  • Doç. Dr. Ramazan ERDEM, Süleyman Demirel Üni. Öğrt. Üyesi
  • Arş. Gör. Kübra YILDIRIM, Kültür Üniversitesi
  • Arş. Gör. Nagihan GÜR, Kültür Üniversitesi
  • Selman KILINÇ, Araştırmacı-Yazar, Yedikıta Dergisi Yayın Editörü
  • Mustafa BALTACI, isabet Yayınları Türkçe Bölüm Başkanı

YARIŞMANIN AMACI
1. Ortaokul ve lise çağındaki gençler arasında hikâye yazımını özendirmek ve bu eserlerin İsabet A.Ş. aracılığıyla geniş toplum kesimlerine duyurulmasını, okuyucu ile buluşturulmasını sağlamak.
2. Kısa hikâye türüne yeni ve özgün eserler kazandırmak.
3. Türkçeye seçkin örnekler kazandırmak, genel olarak hedef kitle olan ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
1. Hikâye yarışmasının konusu “yarın”dır. Yarışma konusunun dışına çıkan hikâyeler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Kısa hikâye yarışmasına Türkiye sınırları içindeki ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler katılabileceklerdir.
3. Yarışmacılar, en çok iki hikâye ile yarışmaya katılabilirler.
4. Yarışmaya gönderilecek eserlerin başvuruları, Times New Roman karakterinde, 12 puntoda, en fazla bin kelime uzunluğunda, Word dosyasına yazılarak www.isabetdershaneleri.com‘dan yarışma katılım formu doldurularak gerçekleştirilecektir.
5. Başvurular, sadece www.isabetdershaneleri.com üzerinden -online olarak- yapılabilecektir.
6. Başvurulan eserin içinde, eser sahibinin özlük bilgileri (adı, soyadı, okulu vs.) kesinlikle yer alamaz! Word dosyası ile hazırlanan eserin ya başında ya da sonunda en az üç harf ve iki rakamdan oluşan rumuz (takma ad) yer almalıdır. Rumuz dışında herhangi bir bilgi yer almamalıdır! Kişisel bilgiler, eserin bulunduğu Word dosyasının dışında online sistemle kaydedilecektir. (Örnek Rumuz: EDİP34)
7. Yarışmaya gönderilen eserler hiçbir yerde tamamen veya kısmen yayımlanmamış olacak ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmayacaktır.
8. Eserler özgün olacak, herhangi bir eserden kopya bulundurmayacak, çağrışım yapmayacaktır. Gönderilen eserlerin hukuki mesuliyeti yazara aittir.
9. Değerlendirmede konu ve anlatımın yanı sıra ileti, dil kullanımı, sözcük seçimi, cümle yapısı, düzeye uygunluk da göz önüne alınacaktır.
10. Seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
11. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

ESERLERİN YAYINLANMASI
1. Yarışmaya katılan eserler, ödül kazansın veya kazanmasın iade edilmez.
2. Yarışmaya katılan bütün eserler İsabet A.Ş. tarafından yayınlanabilir.
3. Yayınlanan eserler için İsabet A.Ş. tarafından eser sahibine ayrıca bir telif ücreti ödenmez.

YARIŞMA TAKVİMİ ve DEĞERLENDİRME
1. Yarışmaya katılım, bu ilanın yayınlandığı gün başlamaktadır. Yarışmaya en son eser gönderim tarihi 31 Aralık 2012’dir. Bu tarihten sonra başvuru sistemi kapatılacaktır. Seçici kurul (jüri) değerlendirme sonuçları 11 Ocak 2013’te www.isabetdershaneleri.com üzerinden duyurulacaktır.
2. Yarışmaya başvurusu kabul edilen eserler, rumuzları ile www.isabetdershaneleri.com’dan güncel olarak duyurulacaktır.
3. 1 Ocak 2013 itibarıyla seçici kurul tarafından hikâyeler değerlendirmeye tabi tutulacak ve sonuçlar, İsabet A.Ş. Kısa Hikâye Yarışma Komitesi Başkanlığına teslim edilecektir. İsabet A.Ş. Kısa Hikâye Yarışma Komitesi Başkanlığı tarafından eserler ve rumuzlar, gerçek isim eşleştirmesi yaparak sonuçları ilan edecektir.

ÖDÜLLER
Kısa hikâye yarışması için ödüller aşağıdaki gibidir.

Birinci: IPhone 4s, Birincilik plaketi
İkinci: Yeni IPad, İkincilik plaketi
Üçüncü: Itouch, Üçüncülük plaketi
Dördüncü: Mansiyon (100 TL), Başarı sertifikası
Beşinci: Mansiyon (100 TL), Başarı sertifikası
Altıncı: Mansiyon (100 TL), Başarı sertifikası
Yedinci: Mansiyon (100 TL), Başarı sertifikası
Sekizinci: Mansiyon (100 TL), Başarı sertifikası
Dokuzuncu: Mansiyon (100 TL), Başarı sertifikası
Onuncu: Mansiyon (100 TL), Başarı sertifikası

İlk 50’ye giren herkese isme özel sürpriz hediyeler

İlk üçe giren öğrencilerin öğretmenlerine ve okullarına plaket takdim edilecektir.

Hediyelerin takdim yeri ve zamanı, İsabet A.Ş. tarafından www.isabetdershaneleri.com’da ilan edilecektir.

 

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Etkinlik Konuları